Konferencja „Twórcze pisanie…”

„Zagadnienia Rodzajów Literackich”/”The Problems of Literary Genres” współorganizują konferencję naukową!

Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Twórcze pisanie – pomiędzy uniwersytetem a rynkiem”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 20-22 czerwca 2016 roku.
Pragniemy, aby organizowane przez nas wydarzenie zintegrowało literaturoznawców, kulturoznawców, psychologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin zajmujących się teorią procesu twórczego i creative writing. Chcemy zaprosić do dyskusji również praktyków – wydawców, autorów podręczników i pisarzy prowadzących warsztaty twórczego pisania.
Gośćmi specjalnymi naszej konferencji będą:
Mariusz Szczygieł – reportażysta, współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Instytutu Reportażu, wykładowca Polskiej Szkoły Reportażu;
Izabela Filipiak – pisarka, autorka „Twórczego pisania dla młodych panien”, prowadziła warsztaty twórczego pisania na wydziale gender studies Uniwersytetu Warszawskiego i w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim;
Sylwia Chutnik – pisarka, działaczka społeczna, prowadzi warsztaty kreatywnego pisania.

Zachęcamy Państwa do poruszenia następujących zagadnień:
– teoria i praktyka procesu twórczego;
– twórcze pisanie w perspektywie dydaktycznej. Propozycje metodyczne;
– kreatywność i innowacyjność w dydaktyce;
– „creative writing” jako dyscyplina akademicka w Polsce i innych krajach;
– coaching literacki;
– poetyka normatywna a podręczniki twórczego pisania;
– role pisarza – od wieszcza do celebryty;
– twórcze pisanie i twórcza edycja tekstów;
– zagadnienia komunikacji twórczej;
– terapeutyczna i kompensacyjna funkcja pisarstwa;
– twórcze pisanie dla dzieci.
Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktami o długości nieprzekraczającej 2000 znaków prosimy wysyłać do 15 kwietnia 2016 roku na adres anna.zatora@gmail.com. O przyjęciu referatów poinformujemy 15 maja.
Przewidywany czas trwania wystąpienia to 20 minut. Opłata konferencyjna – 350 zł i 200 zł (studenci i doktoranci) – obejmuje materiały konferencyjne, obiady, catering i koszty publikacji zakwalifikowanych do druku. Planujemy wydanie recenzowanej monografii.
Nie pokrywamy kosztów noclegów. Zarezerwowaliśmy dla Państwa pokoje w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego
Współorganizatorem konferencji są „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ The Problems of Literary Genres” (uwzględnione na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liczba punktów w 2015 roku – 14). Wybrane artykuły konferencyjne ukażą się w tematycznym numerze czasopisma.
Patronatem medialnym objął nasze wydarzenie kwartalnik „Książki. Magazyn do czytania”.

Kierownik konferencji:
Prof. Jarosław Płuciennik

Komitet organizacyjny:
Dr Izabella Adamczewska
Mgr Anna Zatora

Call for Papers 2016

Nabór tekstów

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” ogłaszają nabór artykułów do numeru 59. (zeszyty 1/2016 i 2/2016). Czekamy na teksty niepublikowane, oryginalne, o treści mogącej zainteresować zarówno polskiego, jak i zagranicznego odbiorcę. Tematyka pisma oscyluje wokół zagadnień genologii literackiej, ale także literatury w kontekstach kulturowych. W roku 2016 szczególnie interesujące będą dla nas artykuły dotyczące stylistycznych zagadnień nienawiści w języku i hejterstwa.

Czekamy nie tylko na artykuły, ale także na hasła do słownika rodzajów i gatunkach literackich oraz na recenzje naukowe publikacji związanych z profilem tematycznym naszego czasopisma wydanych w 2015 i 2016 roku.

Termin nadsyłania tekstów do numeru 59. upływa z końcem kwietnia 2016 roku.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: problems.zrl@uni.lodz.pl

Z wyrazami szacunku

Redakcja


Call for Papers 

A renowned Polish academic journal „The Problems of Literary Genres” („Zagadnienia Rodzajów Literackich”) invites contributions for 59 issue (vol. 1/2016 and 2/2016). We are waiting for critical, original, unpublished and innovative submissions written from any theoretical angle, which can attract both oversees and Polish readers. In 2016, we are especially interested in papers about different aspects of „style of hatred” and “hate speech” in contemporary, especially literary discourses.

The deadline: 30th April 2016

Please, submit the abstract to problems.zrl@uni.lodz.pl

                                                                                                          Kind regards

                                                                                                          Editors