Program konferencji „Humanistyka jako translacja i komunikacja” – 2 XII 2016

 

do-druku-program-srodek

 

Łódź, 2 grudnia 2016 r.

Humanistyka jako translacja i komunikacja

Ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Teorii Literatury

Instytut Kultury Współczesnej UŁ

Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi

 

Obrady będą się odbywały w gmachu Wydziału Zarządzania UŁ (ul. Matejki 22/26)

 

Program konferencji:

8.30: Rejestracja uczestników

9.00: Otwarcie konferencji (Aula A3, III piętro)

9.1011.30:

Obrady plenarne – wystąpienia gości specjalnych oraz dyskusja

Moderator: prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik

Dr hab. Magdalena Heydel (UJ):

         „Rób swoje, tłumacz!” Wybrane wyzwania współczesnego przekładoznawstwa

Prof. Piotr Stalmaszczyk (UŁ):

 Interdyscyplinarne oblicza humanistyki

Dr hab. Emanuel Kulczycki (UAM):

Otwarta humanistyka: symbioza papieru i cyfrowości

(20-minutowa dyskusja)

 

11.3011.45: Przerwa kawowa, a po niej podział na dwie równoległe sekcje

11.4517.05: Obrady w sekcjach

Aula A3 (III piętro)

 

Sekcja I (11.45–12.45)

Translacja jako wyzwanie

moderator: dr hab. Magdalena Heydel

prof. Jarosław Płuciennik (UŁ): Każda translacja jest parafrazą

prof. Łukasz Bogucki (UŁ): Współczesne wyzwania translatoryki, czyli właściwie czego? Projekt polskiego słownika terminologii przekładoznawczej

dr Agnieszka Przybyszewska (UŁ): Kilkadziesiąt stron tłumaczenia półstronicowego wiersza, czyli José Aburto Zolezzi i wyzwania tłumacza  e-literatury

 

dyskusja (15 min)

 

 

Sala 1.06 (I piętro)

 

Sekcja II (11.45–12.45)

Humanistyka otwarta/zamknięta?

moderator: mgr Julia Dynkowska ???

mgr Anna Smywińska-Pohl (PAU, UJ): Niedostępne dziedzictwo. Dzieła osierocone jako wyzwanie dla humanistyki

dr Anna Jarnuszkiewicz (PAU): Open access a utwory osierocone wobec wyzwań nowej humanistyki

mgr Aleksandra Belina (UW): Między wolnością badacza a pragmatyzmem. O degradacji nauk humanistycznych w obecnym dyskursie edukacyjnym

 

dyskusja (15 min)

 

Sekcja III (12.45–14.00)

Intermedialność sztuk

moderator: dr Agnieszka Przybyszewska

dr Anna Wendorff (UŁ): Przetłumaczyć obraz na słowa. Audiodeskrypcja sztuk pięknych

mgr Joanna Maj (UWr): Muzeum literackie – przypadek popularnej historii literatury

mgr Magdalena Jóźwik (UW): Literatura potrzebuje nowego języka. Polski musical epicki, gdy słowo staje się dźwiękiem i ruchem

mgr Magdalena Ogieniewska (UKSW): Translacje literatury na język tańca – nowe wyzwanie?

 

dyskusja (15 min)

 

 

14.0014.45: Przerwa obiadowa + kawowa

 

 

Sekcja IV (12.45–14.00)

Humanistyka w erze nowych mediów

moderatorzy: mgr Alicja Górska, mgr Kamil Jędrasiak

mgr Olga Łabendowicz (UŁ): Jak sprostać oczekiwaniom polskiego widza? Przekład audiowizualny w erze natychmiastowości

dr Michał Mochocki (UKW): Gry sarmackie w ujęciu anglo-amerykańskich heritage studies

dr Aleksandra Mochocka (UKW): Bohater jako kategoria narracyjna a strategie adaptacyjne w paratekstualnych grach planszowych

mgr Grzegorz Zyzik (UO): Why so serious? Odkrywanie humanistycznych paradygmatów gier komputerowych

 

dyskusja (15 min)

 

 

14.0014.45:  Przerwa obiadowa + kawowa

 

Sekcja V (14.45–16.15)

Translacje kulturowe i narzędzia humanistyki

moderator: mgr Anna Zatora

Maja Starakiewicz (ASP Kraków): Projektowanie graficzne – niedocenione narzędzie humanistyki. O możliwości wizualizacji danych jakościowych

dr Katarzyna Stadnik (UMCS): Humanistyka jako przekład. Kim jest językoznawca kulturowy?

dr Natalia Lemann (UŁ): „Handlarze różnicy, koneserzy zróżnicowania” – pisarz jako antropolog (w służbie komunikacji międzykulturowej).

dr Dorota Gonigroszek (UJK): Nieprzekładalność kulturowa satyrycznych opowiadań S. Mrożka na przykładzie „Z ciemności”

Borys Róg (UZ): Literackie oblicze fizyki kwantowej w powieści „Mobius Dick” Andrewa Crumey’a

 

 

dyskusja (15 min)

 

 

Sekcja VI (14.45–16.00)

Nowe technologie i otwartość w edukacji

moderator: mgr Olga Łabendowicz ???

dr Michał Wróblewski, mgr Patrycja Kruczkowska (UŁ): Kompetencje cyfrowe i humanistyka: projekt DIGi.COM/YOUTH. Jak rozwijać umiejętności ICT osób wykluczonych społecznie

mgr Grzegorz Zyzik (UO) : Oddolne archiwum. YouTube w nauczaniu historii

mgr Sylwia Jankowy (UWr): Edukacja online jak jedno z wyzwań współczesnej humanistyki

dr Dorota Utracka (AHE Łódź): Humanistyczne aspekty architektury informacji

 

dyskusja (15 min)

 

Sekcja VII (16.00–17.00)

Psychologiczno-społeczna rola humanistyki

moderator: mgr Edyta Janiak ???

dr hab. Barbara Gawda, mgr Kalina Łukasiewicz (UMCS): Obraz zaburzeń emocjonalnych w narracji K. Jamison

mgr Katarzyna Dąbrowska (UŁ): Psycholog jako tłumacz – perspektywa narracyjna w psychologii

Konrad Butas (UJ): Humanizm i medycyna, czyli jak przełożyć chorobę na ludzkie doświadczenie

 

dyskusja (15 min)

   

 

 

Zakończenie konferencji – 17.05