Call for Papers 2018!

Nabór tekstów

 
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” ogłaszają nabór artykułów do numeru 61. (zeszyty 1-4/2018).
 
Od 2016 roku czasopismo ukazuje się jako kwartalnik (cztery zeszyty w roku), w związku z czym nabór do poszczególnych zeszytów rozpoczyna się wcześniej. 
 
Czekamy na teksty niepublikowane, oryginalne, o treści mogącej zainteresować zarówno polskiego, jak i zagranicznego odbiorcę. Tematyka pisma oscyluje wokół zagadnień genologii literackiej, ale także literatury w kontekstach kulturowych.
 
Czekamy nie tylko na artykuły, ale także na hasła do słownika rodzajów i gatunków literackich oraz na recenzje naukowe publikacji związanych z profilem tematycznym naszego czasopisma wydanych w 2015, 2016 i 2017 roku. Od 2016 roku interesują nas także teksty eseistyczne i inne (m.in. sprawozdania z wydarzeń, dyskusje) z zakresu szeroko rozumianej kultury literackiej.
 
Wskazówki redakcyjne dla tekstów w języku polskim. 
 
Termin nadsyłania tekstów upływa 30 listopada 2017 roku.
 
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: problems.zrl@uni.lodz.pl
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Redakcja
 
_________________________________________________________
 

Call for Papers 

 
A renowned Polish academic journal „The Problems of Literary Genres” („Zagadnienia Rodzajów Literackich”) invites contributions for 61 issue (vol. 1/2018, 2/2018, 3/2018 and 4/2018). We are waiting for critical, original, unpublished and innovative submissions written from any theoretical angle, which can attract both oversees and Polish readers.
 
We ar waiting also for reviews of academic books published since 2016.
 
The deadline: 30th November 2017.
 
Editorial guidelines for articles in English and others languages, except Polish. 
 
Please, submit the abstract to problems.zrl@uni.lodz.pl
 
 
Kind regards
 
Editors