Numer 61, z. 1 / Issue 61, part I

Informujemy, że zeszyt czwarty najnowszego numeru jest już dostępny w wersji elektronicznej w Otwartym Dostępie, w bazie CEJSH.

_________________________________

We have the pleasure to present the latest issue of The Problems of Literary Genres (60/2017, vol. 4).  The current issue is now available in Open Access – CEJSH database.

 

Bez tytułu

12