Numer 61, z. 2/Issue 61, part II

Informujemy, że ukazał się najnowszy zeszyt „Zagadnień Rodzajów Literackich” poświęcony zagadnieniu płci awangardy. Numer ukazał się w wersji elektronicznej w bazie CEJSH.

__________________________________________________________________________________________

We have the pleasure to present the latest issue of The Problems of Literary Genres (61/2018, vol. 2).  The current issue is now available in Open Access  – CEJSH database.

61-126z2

1-1