Numer 61, z. 3/Issue 61, part III

Informujemy, że zeszyt trzeci najnowszego numeru jest już dostępny w wersji elektronicznej w Otwartym Dostępie, w bazie CEJSH.


We have the pleasure to present the latest issue of The Problems of Literary Genres (61/2018, vol. 3).  The current issue is now available in Open Access – CEJSH database.

1457534_1056047611114642_4603642774680858046_n