ZRL w Otwartym Dostępie! / ZRL in Open Access!

logo OA.png

Przy okazji Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week) z radością informujemy, że nasze czasopismo należy już do otwartych zasobów naukowych! W bazie CEJSH można znaleźć i pobrać bezpłatnie wszystkie teksty opublikowane w najnowszym numerze (59 [117]/2016) „Zagadnień Rodzajów Literackich”/”The Problems of Literary Genres”.

Zapraszamy i życzymy otwartości!

Redakcja

________________________________________

On the occasion of the Open Access Week we are pleased to announce that our journal is available  among other open scientific resources! Within CEJSH database you can find and download for free all the texts published in the latest issue (59 [117] / 2016) of The Problems of Literary Genres.

And yes, this is an open invitation!

Editors

________________________________________

Konferencja: Humanistyka jako translacja i komunikacja

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Humanistyka jako translacja

i komunikacja

2 grudnia 2016 roku

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173

[Strona konferencji na Facebooku.]

Dyskusje na temat miejsca humanistyki we współczesnym świecie toczą się nie od dzisiaj i temat ten był przedmiotem wielu konferencji i seminariów. Naszym celem i zadaniem jest wpisać się niejako w ten dyskurs, proponując zarazem określone spojrzenie na rolę humanistyki – czy możemy traktować ją jako sztukę tłumaczenia? Jak chcemy rozumieć tę translację?

Chcielibyśmy, by uczestnicy konferencji zastanowili się nad następującymi zagadnieniami:

 • sztuka „przekładania” nauki na język upowszechniania, zrozumiały dla szerokiej publiczności, tworzący łańcuch odbiorców;
 • pośrednictwo humanistyki – języka, kultury, sztuki – w upowszechnianiu innych nauk;
 • humaniści jako tłumacze projektów naukowych dla biznesu/sponsorów;
 • humanistyka a zdobywanie  środków na badania naukowe: sztuka argumentacji, klarowności wywodu, zwięzłości;
 • humanistyka jako tłumacz rodzących się zjawisk (m.in. hejterstwo, presumpcja w kulturze 2.0, grywalizacja i grywalność, social media, memetyka cyfrowa);
 • wszechobecność narracji – opowiadanie świata;
 • współczesne wyzwania translatoryki;
 • intersemiotyczność i intermedialność w humanistyce;
 • humanistyka jako „narzędzie” służące popularyzacji nauki (np. interdyscyplinarne festiwale nauki, infografiki, gry edukacyjne);
 • humanistyka jako warsztat komunikacji – umiejętności i kompetencji opartych na krytycznym myśleniu;
 • humanistyka jako przestrzeń otwartości (otwarte zasoby edukacyjne, e-learning);
 • open access a nauki humanistyczne.

Powyższe propozycje nie zamykają listy tematów, jakie mogą podejmować prelegenci konferencji. Do wspólnej dyskusji zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, medioznawców, pedagogów, filozofów, a także reprezentantów innych dyscyplin oraz praktyków – zwłaszcza zawodowych tłumaczy.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą: dr hab. Magdalena Heydel (Uniwersytet Jagielloński), dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu) oraz prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk (Uniwersytet Łódzki).

 

Propozycje tematów wraz z krótkimi abstraktami (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 15 października 2016 roku na adres: problems.zrl@uni.lodz.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (materiały konferencyjne, koszty redakcyjne publikacji, obiad dla uczestników). Planowany jest druk wybranych tekstów pokonferencyjnych (ocena recenzencka zgodna ze standardami) w międzynarodowym czasopiśmie naukowym „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”/”The Problems of Literary Genres” (14 punktów na liście czasopism punktowanych MNiSW).

(Konferencja współfinansowana przez Polską Akademię Nauk.)

 

Komitet Organizacyjny (Katedra Teorii Literatury UŁ):

prof. zw. dr hab. Jarosław Płuciennik

dr Michał Wróblewski

mgr Anna Zatora

E-mail: problems.zrl@uni.lodz.pl

WWW: https://zagadnienia.wordpress.com

HUM plakat.png

Call for Papers 2017

Nabór tekstów

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” ogłaszają nabór artykułów do numeru 60. (zeszyty 1-4/2017).

Od 2016 roku czasopismo zmienia swoją formułę na kwartalnik. Ukazują się cztery zeszyty w roku, w związku z czym nabór do poszczególnych zeszytów rozpoczyna się wcześniej. 

Czekamy na teksty niepublikowane, oryginalne, o treści mogącej zainteresować zarówno polskiego, jak i zagranicznego odbiorcę. Tematyka pisma oscyluje wokół zagadnień genologii literackiej, ale także literatury w kontekstach kulturowych.

Czekamy nie tylko na artykuły, ale także na hasła do słownika rodzajów i gatunków literackich oraz na recenzje naukowe publikacji związanych z profilem tematycznym naszego czasopisma wydanych w 2015, 2016 i 2017 roku. Od 2016 roku interesują nas także teksty eseistyczne i inne (m.in. sprawozdania z wydarzeń, dyskusje) z zakresu szeroko rozumianej kultury literackiej.

Wskazówki redakcyjne dla tekstów w języku polskim.

Termin nadsyłania tekstów do zeszytów 1-2/2017 upływa 30 listopada 2016 roku.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: problems.zrl@uni.lodz.pl

Z wyrazami szacunku

Redakcja


Call for Papers 

A renowned Polish academic journal „The Problems of Literary Genres” („Zagadnienia Rodzajów Literackich”) invites contributions for 60 issue (vol. 1/2017, 2/2017, 3/2017 and 4/2017). We are waiting for critical, original, unpublished and innovative submissions written from any theoretical angle, which can attract both oversees and Polish readers.

We ar waiting also for reviews of academic books published since 2015.

The deadline: 30th November 2016 for two first volumes.

Editorial guidelines for articles in English and others languages, except Polish.

Please, submit the abstract to problems.zrl@uni.lodz.pl

Kind regards

Editors

Konferencja „Twórcze pisanie…”

„Zagadnienia Rodzajów Literackich”/”The Problems of Literary Genres” współorganizują konferencję naukową!

Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Twórcze pisanie – pomiędzy uniwersytetem a rynkiem”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 20-22 czerwca 2016 roku.
Pragniemy, aby organizowane przez nas wydarzenie zintegrowało literaturoznawców, kulturoznawców, psychologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin zajmujących się teorią procesu twórczego i creative writing. Chcemy zaprosić do dyskusji również praktyków – wydawców, autorów podręczników i pisarzy prowadzących warsztaty twórczego pisania.
Gośćmi specjalnymi naszej konferencji będą:
Mariusz Szczygieł – reportażysta, współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Instytutu Reportażu, wykładowca Polskiej Szkoły Reportażu;
Izabela Filipiak – pisarka, autorka „Twórczego pisania dla młodych panien”, prowadziła warsztaty twórczego pisania na wydziale gender studies Uniwersytetu Warszawskiego i w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim;
Sylwia Chutnik – pisarka, działaczka społeczna, prowadzi warsztaty kreatywnego pisania.

Zachęcamy Państwa do poruszenia następujących zagadnień:
– teoria i praktyka procesu twórczego;
– twórcze pisanie w perspektywie dydaktycznej. Propozycje metodyczne;
– kreatywność i innowacyjność w dydaktyce;
– „creative writing” jako dyscyplina akademicka w Polsce i innych krajach;
– coaching literacki;
– poetyka normatywna a podręczniki twórczego pisania;
– role pisarza – od wieszcza do celebryty;
– twórcze pisanie i twórcza edycja tekstów;
– zagadnienia komunikacji twórczej;
– terapeutyczna i kompensacyjna funkcja pisarstwa;
– twórcze pisanie dla dzieci.
Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktami o długości nieprzekraczającej 2000 znaków prosimy wysyłać do 15 kwietnia 2016 roku na adres anna.zatora@gmail.com. O przyjęciu referatów poinformujemy 15 maja.
Przewidywany czas trwania wystąpienia to 20 minut. Opłata konferencyjna – 350 zł i 200 zł (studenci i doktoranci) – obejmuje materiały konferencyjne, obiady, catering i koszty publikacji zakwalifikowanych do druku. Planujemy wydanie recenzowanej monografii.
Nie pokrywamy kosztów noclegów. Zarezerwowaliśmy dla Państwa pokoje w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego
Współorganizatorem konferencji są „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ The Problems of Literary Genres” (uwzględnione na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, liczba punktów w 2015 roku – 14). Wybrane artykuły konferencyjne ukażą się w tematycznym numerze czasopisma.
Patronatem medialnym objął nasze wydarzenie kwartalnik „Książki. Magazyn do czytania”.

Kierownik konferencji:
Prof. Jarosław Płuciennik

Komitet organizacyjny:
Dr Izabella Adamczewska
Mgr Anna Zatora

Call for Papers 2016

Nabór tekstów

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” ogłaszają nabór artykułów do numeru 59. (zeszyty 1/2016 i 2/2016). Czekamy na teksty niepublikowane, oryginalne, o treści mogącej zainteresować zarówno polskiego, jak i zagranicznego odbiorcę. Tematyka pisma oscyluje wokół zagadnień genologii literackiej, ale także literatury w kontekstach kulturowych. W roku 2016 szczególnie interesujące będą dla nas artykuły dotyczące stylistycznych zagadnień nienawiści w języku i hejterstwa.

Czekamy nie tylko na artykuły, ale także na hasła do słownika rodzajów i gatunkach literackich oraz na recenzje naukowe publikacji związanych z profilem tematycznym naszego czasopisma wydanych w 2015 i 2016 roku.

Termin nadsyłania tekstów do numeru 59. upływa z końcem kwietnia 2016 roku.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: problems.zrl@uni.lodz.pl

Z wyrazami szacunku

Redakcja


Call for Papers 

A renowned Polish academic journal „The Problems of Literary Genres” („Zagadnienia Rodzajów Literackich”) invites contributions for 59 issue (vol. 1/2016 and 2/2016). We are waiting for critical, original, unpublished and innovative submissions written from any theoretical angle, which can attract both oversees and Polish readers. In 2016, we are especially interested in papers about different aspects of „style of hatred” and “hate speech” in contemporary, especially literary discourses.

The deadline: 30th April 2016

Please, submit the abstract to problems.zrl@uni.lodz.pl

                                                                                                          Kind regards

                                                                                                          Editors

Call for Papers 2016!

Nabór tekstów

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” ogłaszają nabór artykułów do numeru 59. (zeszyty 1/2016 i 2/2016). Czekamy na teksty niepublikowane, oryginalne, o treści mogącej zainteresować zarówno polskiego, jak i zagranicznego odbiorcę. Tematyka pisma oscyluje wokół zagadnień genologii literackiej, ale także literatury w kontekstach kulturowych. W roku 2016 szczególnie interesujące będą dla nas artykuły dotyczące stylistycznych zagadnień nienawiści w języku i hejterstwa.

Czekamy nie tylko na artykuły, ale także na hasła do słownika rodzajów i gatunkach literackich oraz na recenzje naukowe publikacji związanych z profilem tematycznym naszego czasopisma wydanych w 2015 i 2016 roku.

Termin nadsyłania tekstów do numeru 59. upływa z końcem kwietnia 2016 roku.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: problems.zrl@uni.lodz.pl

Z wyrazami szacunku

Redakcja


 

Call for Papers 

A renowned Polish academic journal „The Problems of Literary Genres” („Zagadnienia Rodzajów Literackich”) invites contributions for 59 issue (vol. 1/2016 and 2/2016). We are waiting for critical, original, unpublished and innovative submissions written from any theoretical angle, which can attract both oversees and Polish readers. In 2016, we are especially interested in papers about different aspects of „style of hatred” and “hate speech” in contemporary, especially literary discourses.

The deadline: 30th April 2016

Please, submit the abstract to problems.zrl@uni.lodz.pl

                                                                                                          Kind regards

                                                                                                          Editors