Polityka otwartości/Open Policy

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” mimo długiej historii wydań papierowych i tradycyjnego kolportażu, z każdym rokiem coraz wyraźniej otwierają swoje zasoby i stopniowo zwiększają widoczność w sieci. Otwarty dostęp do publikacji naukowych i otwarta nauka to kluczowe procesy w polityce naukowej na świecie. Otwarty dostęp jest obowiązkowym wymogiem w europejskim programie Horyzont 2020 finansowanym przez UE. W coraz większym stopniu otwierane i współdzielone są również dane badawcze. W materiałach MNiSW czytamy: Główne korzyści modelu otwartego dostępu dla społeczeństwa to m.in.: lepszy obieg cyfrowych treści naukowych (publikacje, dane badawcze), podnoszenie jakości badań (przeciwdziałanie plagiatom poprzez kontrolę ze strony środowiska naukowego), promocja nauki w społeczeństwie, efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych. Powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju demokratycznego społeczeństwa.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” udostępniają spisy treści oraz streszczenia artykułów z poszczególnych numerów w postaci plików PDF na stronie internetowej Księgarni ŁTN oraz na własnej stronie internetowej, gdzie znajduje się także pełne archiwum okładek pisma.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOLEBSCOhost oraz na portalu epnp.pl i IBUK.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” są indeksowane w bazach Copernicus, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz ERIH Plus.

Od 2016 r. pełne teksty artykułów są dostępne bezpłatnie w bazie CEJSH.

Teksty publikowane w czasopiśmie są udostępniane na licencji CC 3.0 Uznanie Autorstwa.


 

The Problems of Literary Genres  is a refereed academic multilingual journal edited at the University of Lodz, Poland devoted to the study not only of literary genres, but also to comparative literature, and to literary theory and cultural studies.  The journal shares its tables of content and papers’ abstracts (each issue separately) as PDF files. You can find them on the webpage of Scientific Society in Lodz as well as home page of the journal. The Problems of Literary Genres‚ archive of journal’s covers and tables of content is also placed here.

We publish electronic versions of articles in various repositories:

EEOL

EBSCOhost

epnp.pl

IBUK

The Problems of Literary Genres can be easily found in Copernicus, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) and ERIH Plus.

CEJSH provides whole versions of papers free of charge.

All papers are published under licence CC 3.0.