Polityka otwartości/Open Policy

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” mimo długiej historii wydań papierowych i tradycyjnego kolportażu, z każdym rokiem coraz wyraźniej otwierają swoje zasoby i stopniowo zwiększają widoczność w sieci. Otwarty dostęp do publikacji naukowych i otwarta nauka to kluczowe procesy w polityce naukowej na świecie. Otwarty dostęp jest obowiązkowym wymogiem w europejskim programie Horyzont 2020 finansowanym przez UE. W coraz większym stopniu otwierane i współdzielone są również dane badawcze. W materiałach MNiSW czytamy: Główne korzyści modelu otwartego dostępu dla społeczeństwa to m.in.: lepszy obieg cyfrowych treści naukowych (publikacje, dane badawcze), podnoszenie jakości badań (przeciwdziałanie plagiatom poprzez kontrolę ze strony środowiska naukowego), promocja nauki w społeczeństwie, efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych. Powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju demokratycznego społeczeństwa.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” udostępniają spisy treści oraz streszczenia artykułów z poszczególnych numerów w postaci plików PDF na stronie internetowej Księgarni ŁTN oraz na własnej stronie internetowej, gdzie znajduje się także pełne archiwum okładek pisma.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOLEBSCOhost oraz na portalu epnp.pl i IBUK.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” są indeksowane w bazach Copernicus, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz ERIH Plus.

Od 2016 r. pełne teksty artykułów są dostępne bezpłatnie w bazie CEJSH.

Reklamy