Recenzenci/Reviewers

Lista recenzentów numeru jest publikowana w ostatnim zeszycie danego roku.

Recenzenci ostatniego numeru (60/2017) / Reviewers of the latest issue (60/2017):

Izabella Adamczewska (UŁ)

Mariola Antczak (UŁ)

Joanna Bachura-Wojtasik (UŁ)

Eleonora Batorowicz (UŁ)

Włodzimierz Bolecki (IBL PAN)

Jan Chodkiewicz (UŁ)

Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień (SWPS)

Przemysław Czapliński (UAM)

Elżbieta Dryll (UW)

Mirosław Filiciak (SWPS)

Agnieszka Gawron (UŁ),

Maciej Gloger (UKW)

Zbigniew Gruszka (UŁ)

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (KUL)

Magdalena Heydel (UJ)

Marcin Hintz (ChAT)

Magdalena Horodecka (UG)

Romuald Huszcza (UW)

Agnieszka Kałowska (UŁ),

Bogumiła Kaniewska (UAM)

Anna Kędra-Kardela (UMCS)

Zbigniew Kloch (UW)

Aleksander Kobylarek (WSF)

Urszula Kowalczuk (UW)

Ewa Kraskowska (UAM)

Roman Krzywy (UW)

Marcin Kurek (UWr)

Magdalena Lachman (UŁ)

Anna Legeżyńska (UAM)

Mirosław Loba (UAM)

Ngo Vinh Long (University of Maine)

Agnieszka Łowczanin (UŁ)

Maciej Maryl (IBL PAN)

Ewa Nawrocka (UJ)

Dominika Oramus (UW)

Agnieszka Pantuchowicz (SWPS)

David Parry (University of Cambridge)

Magdalena Piechota (UMCS)

Paweł Pieniążek (UŁ)

Beata Przyborowska (UMK)

Agnieszka Przybyszewska (UŁ)

Tadeusz Rachwał (SWPS),

Magdalena Rembowska-Płuciennik (IBL PAN)

Elżbieta Rybicka (UJ)

Elżbieta Sidoruk (UB)

Dariusz Skórczewski (KUL)

Anna Skubaczewska-Pniewska (UMK)

Jerzy Sojka (ChAT)

Danuta Szajnert (UŁ),

Ewa Szczęsna (UW)

Beata Śniecikowska (IBL PAN)

Dariusz Śnieżko (US)

Jolanta Tambor (UŚ),

Teresa Tomaszkiewicz (UAM)

Tadeusz Wibig (UŁ)

Jerzy Wiśniewski (UŁ)

Michał Wróblewski (UŁ)

Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała (SWPS)

Arkadiusz Żychliński (UAM)

 

Recenzenci numeru 59 (2016) / Reviewers of the issue 59 (2016):

Maciej Abramowicz (UW)

Jacek Brzozowski (UŁ)

Piotr Cap (UŁ)

Tomasz Cieślak (UŁ)

Adam Dziadek (UŚ)

Marek Dziekan (UŁ)

Leszek Engelking (UŁ)

Jacek Fabiszak (UAM)

Edward Fiała (KUL)

Grzegorz Gazda (UŁ)

Grzegorz Grochowski (IBL PAN)

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (KUL)

Inga Iwasiów (US)

Marzenna Jakubczak (UP Kraków)

Bogumiła Kaniewska (UAM)

Anna Kędra-Kardela (UMCS)

Ryszard W. Kluszczyński (UŁ)

Ewa Kraskowska (UAM)

Magdalena Lachman (UŁ)

Natalia Lemann (UŁ)

Halina Marlewicz (UJ)

Piotr Michałowski (US)

Danuta Opacka-Walasek (UŚ)

David Parry (University of Cambridge)

Witold Pietrzak (UŁ)

Charles Russell (Newark, NY)

Tadeusz Szczepański (PWSFTviT Łódź)

Tadeusz Szczerbowski (UP Kraków)

Ewa Szczęsna (UW)

Elżbieta Tabakowska (UJ)

Jerzy Wiśniewski (UŁ)

Piotr Witek (UMCS)

Krzysztof Zajas (UJ)

Andrzej Zawada (UWr)

Adina Zemanek (UJ)

Recenzenci numeru 58 (2015) / Reviewers of the issue 58 (2015):

 

Katarzyna Biernacka-Licznar (UWr)

Tomasz Cieślak (UŁ)

Małgorzata Czermińska (UG)

Jadwiga Czerwińska (KUL)

Grzegorz Gazda (UŁ)

Giovanni Gobber (Università Cattolica del „Sacro Cuore” di Milano)

Magdalena Graf (UAM)

Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)

Lidia Ignaczak (UŁ)

Agnieszka Izdebska (UŁ)

Leszek Karczewski (UŁ)

Ewa Kraskowska (UAM)

Jan Lazar (U. Opolski i U. w Ostrawie)

Anna Legeżyńska (UAM)

Tomasz Kaczmarek (UŁ)

Monika Kopytowska (UŁ)

Anna Matuchniak-Krasuska (UŁ)

Krystyna Pietrych (UŁ)

Ivo Pospíšil (Brno)

Magdalena Rembowska-Płuciennik (IBL PAN)

Tamara Roszak (UŁ)

Raffaele Ruggiero (Università degli Studi Aldo Moro di Bari)

Witold Sadowski (UW)

Giorgio Sale (Università di Sassari)

Dorota Samborska-Kukuć (UŁ)

Karolina Sidowska (UŁ)

Wojciech Soliński (UWr)

Tomasz Swoboda (UG)

Danuta Szajnert (UŁ)

Ewa Szczęsna (UW)

Anna Warda (UŁ)

John R. Yamamoto-Wilson (Sophia University)

Michał Wróblewski (UŁ)

Magdalena Zawisławska (UW)

Sławomir Żurek (KUL)