Recenzenci/Reviewers

Lista recenzentów numeru jest publikowana w ostatnim zeszycie danego roku.

Recenzenci ostatniego numeru (59) / Reviewers of the latest issue (59):

Maciej Abramowicz (UW)

Jacek Brzozowski (UŁ)

Piotr Cap (UŁ)

Tomasz Cieślak (UŁ)

Adam Dziadek (UŚ)

Marek Dziekan (UŁ)

Leszek Engelking (UŁ)

Jacek Fabiszak (UAM)

Edward Fiała (KUL)

Grzegorz Gazda (UŁ)

Grzegorz Grochowski (IBL PAN)

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (KUL)

Inga Iwasiów (US)

Marzenna Jakubczak (UP Kraków)

Bogumiła Kaniewska (UAM)

Anna Kędra-Kardela (UMCS)

Ryszard W. Kluszczyński (UŁ)

Ewa Kraskowska (UAM)

Magdalena Lachman (UŁ)

Natalia Lemann (UŁ)

Halina Marlewicz (UJ)

Piotr Michałowski (US)

Danuta Opacka-Walasek (UŚ)

David Parry (University of Cambridge)

Witold Pietrzak (UŁ)

Charles Russell (Newark, NY)

Tadeusz Szczepański (PWSFTviT Łódź)

Tadeusz Szczerbowski (UP Kraków)

Ewa Szczęsna (UW)

Elżbieta Tabakowska (UJ)

Jerzy Wiśniewski (UŁ)

Piotr Witek (UMCS)

Krzysztof Zajas (UJ)

Andrzej Zawada (UWr)

Adina Zemanek (UJ)

Recenzenci numeru 58 (2015) / Reviewers of the issue 58 (2015):

 

Katarzyna Biernacka-Licznar (UWr)

Tomasz Cieślak (UŁ)

Małgorzata Czermińska (UG)

Jadwiga Czerwińska (KUL)

Grzegorz Gazda (UŁ)

Giovanni Gobber (Università Cattolica del „Sacro Cuore” di Milano)

Magdalena Graf (UAM)

Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)

Lidia Ignaczak (UŁ)

Agnieszka Izdebska (UŁ)

Leszek Karczewski (UŁ)

Ewa Kraskowska (UAM)

Jan Lazar (U. Opolski i U. w Ostrawie)

Anna Legeżyńska (UAM)

Tomasz Kaczmarek (UŁ)

Monika Kopytowska (UŁ)

Anna Matuchniak-Krasuska (UŁ)

Krystyna Pietrych (UŁ)

Ivo Pospíšil (Brno)

Magdalena Rembowska-Płuciennik (IBL PAN)

Tamara Roszak (UŁ)

Raffaele Ruggiero (Università degli Studi Aldo Moro di Bari)

Witold Sadowski (UW)

Giorgio Sale (Università di Sassari)

Dorota Samborska-Kukuć (UŁ)

Karolina Sidowska (UŁ)

Wojciech Soliński (UWr)

Tomasz Swoboda (UG)

Danuta Szajnert (UŁ)

Ewa Szczęsna (UW)

Anna Warda (UŁ)

John R. Yamamoto-Wilson (Sophia University)

Michał Wróblewski (UŁ)

Magdalena Zawisławska (UW)

Sławomir Żurek (KUL)

Reklamy