Recenzenci/Reviewers

Lista recenzentów numeru jest publikowana w ostatnim zeszycie danego roku.

Recenzenci ostatniego numeru (58) / Reviewers of the latest issue (58):

 

Katarzyna Biernacka-Licznar (UWr)

Tomasz Cieślak (UŁ)

Małgorzata Czermińska (UG)

Jadwiga Czerwińska (KUL)

Grzegorz Gazda (UŁ)

Giovanni Gobber (Università Cattolica del „Sacro Cuore” di Milano)

Magdalena Graf (UAM)

Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)

Lidia Ignaczak (UŁ)

Agnieszka Izdebska (UŁ)

Leszek Karczewski (UŁ)

Ewa Kraskowska (UAM)

Jan Lazar (U. Opolski i U. w Ostrawie)

Anna Legeżyńska (UAM)

Tomasz Kaczmarek (UŁ)

Monika Kopytowska (UŁ)

Anna Matuchniak-Krasuska (UŁ)

Krystyna Pietrych (UŁ)

Ivo Pospíšil (Brno)

Magdalena Rembowska-Płuciennik (IBL PAN)

Tamara Roszak (UŁ)

Raffaele Ruggiero (Università degli Studi Aldo Moro di Bari)

Witold Sadowski (UW)

Giorgio Sale (Università di Sassari)

Dorota Samborska-Kukuć (UŁ)

Karolina Sidowska (UŁ)

Wojciech Soliński (UWr)

Tomasz Swoboda (UG)

Danuta Szajnert (UŁ)

Ewa Szczęsna (UW)

Anna Warda (UŁ)

John R. Yamamoto-Wilson (Sophia University)

Michał Wróblewski (UŁ)

Magdalena Zawisławska (UW)

Sławomir Żurek (KUL)