Redakcja/Editors

 

Redaktor Naczelny  (Editor-in-Chief): 

Jarosław Płuciennik (Łódź)

e-mail: jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl

 

Redakcja (Editors):

Agnieszka Dauksza (Kraków)

Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)

Michał Rozmysł (Lublin)

Danuta Szajnert (Łódź)

Beata Śniecikowska (Warszawa)

Anna Zatora (Łódź)

 

 

Sekretarz Redakcji (Secretary):

Magdalena Wasąg (Łódź)

e-mail: problems.zrl@uni.lodz.pl

 

Redakcja językowa (Language Editors):

Stephen Dewsbury (Cambridge; Opole)

Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)

Reinhard Ibler (Giessen)

 

Redakcja internetowa (Internet Editor):

Angelika Siniarska-Tuszyńska (Łódź)

 

Rada Redakcyjna (Advisory Board):

Urszula Aszyk-Bangs (Warszawa)

Mária Bátorowa (Bratislava)

Włodzimierz Bolecki (Warszawa)

Hans Richard Brittnacher (Berlin)

Jacek Fabiszak (Poznań)

Margaret H. Freeman (Heath, MA)

Grzegorz Gazda (Łódź)

Joanna Grądziel-Wójcik (Poznań)

Glyn M. Hambrook (Wolverhampton)

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Lublin)

Marja Härmänmaa (Helsinki)

Magdalena Heydel (Kraków)

Yeeyon Im (Gyeongsan)

Joanna Jabłkowska (Łódź)

Bogumiła Kaniewska (Poznań)

Anna Kędra-Kardela (Lublin)

Ewa Kraskowska (Poznań)

Vladimir Krysinski (Montréal)

Erwin H. Leibfried (Giessen)

Anna Łebkowska (Kraków)

Piotr Michałowski (Szczecin)

Danuta Opacka-Walasek (Katowice)

Ivo Pospíšil (Brno)

Charles Russell (Newark, NJ)

Naomi Segal (London)

Mark Sokolyanski (Odessa-Lübeck)

Dariusz Śnieżko (Szczecin)

Reuven Tsur (Jerusalem)

 

Redaktorzy Założyciele (Founders Editors):

Stefania Skwarczyńska

Jan Trzynadlowski

Witold Ostrowski