See: Call for Papers 2018!   ← link

 

General information

The journal invites contributions from a wide community of researchers. Authors are welcome to submit an electronic version formatted in Rich Text Format with abstract (article volume: 20 000–40 000 characters includes spaces; abstract: 600-800 characters). All submissions are subject to two double-blind reviews. We are waiting for critical, original and innovative submissions written from any theoretical angle.

Please, send, electronically, the submissions to problems.zrl@uni.lodz.pl

By sending an abstract, the author agrees to publish his e-mail address (in case of the final approval of a paper by our reviewers and editors).

For further information please see Editorial Guidelines.

 

 


Zobacz: Call for Papers 2018!   ← link

 

Informacje ogólne

Prosimy o nadsyłanie w formie elektronicznej tekstów, które pasują do głównych działów pisma: Rozprawy (duże studia, trzon każdego zeszytu), Przeglądy i recenzje (artykuły przeglądowe oraz recenzje najnowszych książek obcych i polskich) oraz Materiały do „Słownika rodzajów literackich” (hasła słownikowe z literatury światowej, opracowywane przez specjalistów polskich i zagranicznych). Od roku 2016 także Eseje oraz Miscellanea.

Rozprawy są opiniowane przez członków Rady Redakcyjnej.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” publikują w językach kongresowych oraz w języku polskim. Wszystkie artykuły powinny mieć streszczenie, słowa kluczowe i tytuł w języku angielskim.

Przed nadesłaniem artykułu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami redakcyjnymi (wskazówki redakcyjne dla tekstów niepolskojęzycznych: editorial guidelines).

Wysyłając do nas abstrakt, autorzy jednocześnie zgadzają się na opublikowanie adresu e-mail w przypadku przyjęcia artykułu do druku.

 


Reklamy